O nás

Vytlačiť

   Úlohou Západoslovenského atletického zväzu je zabezpečovať rozvoj atletiky na západnom Slovensku, ďalej ochrana a obhajoba záujmov všetkých subjektov  združených v ZsAZ, vrátane starostlivosti  o zabezpečovanie rozvoja mládežníckej atletiky a organizovanie a riadenie majstrovských atletických súťaží ZsAZ. 

   Taktiež podieľanie sa na vytváraní organizačných, ekonomických, materiálnych podmienok a služieb, potrebných k činnosti členov, spolupráca  so zainteresovanými štátnymi, spoločenskými a inými záujmovými organizáciami a združeniami v SR, získavanie a  po vzájomnej dohode rozdelenie finančných prostriedkov pre združené subjekty.

   V neposlednom rade zabezpečovanie dodržiavania pravidiel a poriadkov IAAF, EAA a SAZ pri atletických súťažiach na území SR organizovaných ZsAZ a spolupráca so SAZ a Antidopingovou agentúrou SR  pri zabezpečovaní úloh  v boji proti dopingu.

Všetky práva vyhradené Západoslovenský atletický zväz © 2013.