ZsAZ

Prev Next

Sutazny poriadok ZsAZ 2019

27.03.2019

Sutazny poriadok ZsAZ 2019

Čítajte viac »

Termínová listina ZsAZ 2019

26.03.2019

Termínová listina ZsAZ 2019

Čítajte viac »

Termíny kôl ZsAZ 2019

24.03.2019

Termíny kôl ZsAZ 2019

Čítajte viac »

Predpis ZsAZ o riadnom členstve klubov …

07.12.2018

Predpis ZsAZ o riadnom členstve klubov v ZsAZ Riadnym členom ZsAZ sú kluby a oddiely, ktoré sú taktiež riadnymi členmi SAZ (na základe každoročnej prihlášky predsedovi ZsAZ) od 1.1. príslušného roka. Podmienkou je prihlásenie sa do 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka a uhradenie členského poplatku 50 € za klub alebo oddiel do 20.1. daného roku. predpis schválený na VV ZsAZ dňa 23.11.2018 v Trnave

Čítajte viac »

Zapis VV ZsAZ zo dňa 23.11.2018

07.12.2018

Zapis VV ZsAZ zo dňa 23.11.2018

Čítajte viac »

Zmena dátumu konania 2.kola najml. a st.…

27.04.2016

Nové Mesto nad Váhom 27.apríla - Od organizátora AFK Nové Mesto nad Váhom sme dostali informáciu, že 2. kolo najmladších a starších žiakov sa presúva zo dňa 8.5.2016 (nedeľa) na 7.5.2016 (sobota). Za Vaše porzumenie vopred ďakujeme.

Čítajte viac »

 

Všetky práva vyhradené Západoslovenský atletický zväz © 2013.